ZELFSTANDIGEN - KMO’S - BEDRIJVEN

Als zelfstandig ondernemer bent u bijzonder kwetsbaar. Zowel op persoonlijk, familiaal, als op zakelijk vlak.

Het is daarom uitermate belangrijk om de risico’s in kaart te brengen.

Denk hierbij aan persoonlijke risico’s: arbeidsongeval, een ongeval tijdens activiteiten binnen uw privéleven,

En zeker de risisco’s die verbonden zijn aan de professionele activiteiten. 

Aansprakelijkheden met betrekking tot de geleverde goederen of diensten.

CONTACT

Felix Beernaertsplein  58            9230                   Wetteren 09 3681368 van.renterghem.bvba@skynet.be http://www.vanrenterghembvba.net Openingsuren kantoor Dinsdag                   09.00-12.00 14:00-17.00 Donderdag             09.00-12.00 14:00-17.00 Op afspraak ma-di-wo-do-vr-za

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

De beste garantie voor advies op maat.

Als onafhankelijk makelaar gaan wij samen met u op zoek naar de beste

voorwaarden voor uw verzekeringen. Hiervoor werken we samen met

betrouwbare partners.

VERZEKERINGEN 

BEDRIJVEN

 Vrijblijvende analyse van uw portefeuille Samen met u analyseren we uw huidige polissen. We gaan na of u en uw familie goed beschermd zijn wanneer u werkonbekwaam zou worden. Ook voor uw medewerkers is een aangepast verzekeringspakket onontbeerlijk. Er volgt een concreet voorstel in functie van de lopende opzegtermijnen, algemene voorwaarden en premies.

 

 Overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij De overstap naar een andere maatschappij wordt door ons opgevolgd. Met respect voor de opzegperiode zorgen wij voor een vloeiende overstap naar een nieuwe polis met betere voorwaarden.

 

 Continuïteit van de activiteiten In geval van schade is het belangrijk dat men de continuïteit van de activiteiten kan veiligstellen. Het zakenkantoor is 24/24 uur bereikbaar dankzij een permanentieregeling. Dit laat ons toe om u te ondersteunen net op het moment dat u en uw klanten in moeilijke omstandigheden verkeren. De eerste vaststellingen zijn bepalend voor het verdere verloop van het schadedossier.

 

 Wat met uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid of wanneer u met pensioen gaat?

Hoogstwaarschijnlijk zal uw wettelijk pensioen minder dan de helft van uw laatste inkomen bedragen. Vandaag zijn steeds

meer gepensioneerden verplicht im hun levensstandaard aan te passen.

Om uw inkomensverlies op te vangen is er maar één oplossing: zorgen voor een goede aanvulling.

Neem vandaag nog contact op en we doen u snel een voorstel: Individuele pensioentoezegging (IPZ) en vrij aanvullend

pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).

        

 

Het succes van uw bedrijf wordt bepaald door uw vakkennis en ondernemerschap. Dit heeft uzelf in de hand.

Een langdurige ziekte of ongeval kan het succes snel doen vergeten.

 

ZELFSTANDIGEN - KMO’S - BEDRIJVEN

Als zelfstandig ondernemer bent u bijzonder kwetsbaar. Zowel

op persoonlijk, familiaal, als op zakelijk vlak.

Het is daarom uitermate belangrijk om de risico’s in kaart te

brengen.

Denk hierbij aan persoonlijke risico’s: arbeidsongeval, een

ongeval tijdens activiteiten binnen uw privéleven,

En zeker de risisco’s die verbonden zijn aan de professionele

activiteiten. 

Aansprakelijkheden met betrekking tot de geleverde goederen of diensten.

Contact

 Felix Beernaertsplein  58            9230                   Wetteren 09 3681368 van.renterghem.bvba@skynet.be http://www.vanrenterghembvba.net Openingsuren kantoor Dinsdag                   09.00-12.00 14:00-17.00 Donderdag             09.00-12.00 14:00-17.00 Op afspraak ma-di-wo-do-vr-za
 Vrijblijvende analyse van uw portefeuille Samen met u analyseren we uw huidige polissen. We gaan na of u en uw familie goed beschermd zijn wanneer u werkonbekwaam zou worden. Ook voor uw medewerkers is een aangepast verzekeringspakket onontbeerlijk. Er volgt een concreet voorstel in functie van de lopende opzegtermijnen, algemene voorwaarden en premies.

 

 Overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij De overstap naar een andere maatschappij wordt door ons opgevolgd. Met respect voor de opzegperiode zorgen wij voor een vloeiende overstap naar een nieuwe polis met betere voorwaarden.

 

 Continuïteit van de activiteiten In geval van schade is het belangrijk dat men de continuïteit van de activiteiten kan veiligstellen. Het zakenkantoor is 24/24 uur bereikbaar dankzij een permanentieregeling. Dit laat ons toe om u te ondersteunen net op het moment dat u en uw klanten in moeilijke omstandigheden verkeren. De eerste vaststellingen zijn bepalend voor het verdere verloop van het schadedossier.

 

 Wat met uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid of wanneer u met pensioen gaat?

Hoogstwaarschijnlijk zal uw wettelijk pensioen minder dan

de helft van uw laatste inkomen bedragen. Vandaag zijn

steeds meer gepensioneerden verplicht im hun

levensstandaard aan te passen.

Om uw inkomensverlies op te vangen is er maar één

oplossing: zorgen voor een goede aanvulling.

Neem vandaag nog contact op en we doen u snel een

voorstel: Individuele pensioentoezegging (IPZ) en vrij

aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).